Xiaomi sắp mở 1.000 cửa hàng, tập trung bán offline