Vodafone và Huawei thử nghiệm các công nghệ 4,5G mới để chuẩn bị cho 5G