Vô hiệu hóa tính năng hiển thị website ở giao diện di động