Viễn Thông A thông báo hoàn tiền 100% cho người dùng đã mua Note 7