Vì sao các startup như Momo, Tiki liên tục lỗ nhưng vẫn được đầu tư?