Trung Quốc nhanh tay nhái Pokemon GO, đứng đầu AppStore