Tổng hợp thông tin khuyến mại, ứng dụng miễn phí ngày 30/5/2016