Tổng hợp 9 game và ứng dụng giảm giá miễn phí hôm nay (13.10) trị giá 49USD