Tổng hợp 8 game và ứng dụng giảm giá miễn phí hôm nay (8.10) trị giá 50USD