Tổng hợp 8 game và ứng dụng giảm giá miễn phí hôm nay (17.10) trị giá 99USD