Tổng hợp 8 game và ứng dụng giảm giá miễn phí hôm nay (12.10) trị giá 140USD