Tổng hợp 8 game và ứng dụng giảm giá miễn phí hôm nay (11.10) trị giá 81USD