Tổng hợp 7 game và ứng dụng giảm giá miễn phí hôm nay (19.10) trị giá 60USD