Tổng hợp 7 game và ứng dụng giảm giá miễn phí hôm nay (15.10) trị giá 77USD