Tổng hợp 11 game và ứng dụng giảm giá miễn phí hôm nay (18.10) trị giá 76USD