Tổng hợp 11 game và ứng dụng giảm giá miễn phí hôm nay (16.10) trị giá 104USD