Thị trường smartphone 6 tháng cuối năm 2016 sẽ gặp nhiều khó khăn