Thế Giới Di Động ra thông báo cho khách hàng đổi trả Samsung Galaxy Note 7