Tablet Amazon Fire HD 8 có phiên bản mới, giá chỉ 90 USD