Smartphone rẻ nhất của Motorola có bản nâng cấp với giá gần 3 triệu đồng