Săn lỗ hổng Android, nhận thưởng 350.000 USD từ Google