Samsung phản hồi việc Galaxy Note 7 bị lỗi tại Việt Nam