Samsung, Apple và LG nói gì khi sản phẩm gặp sự cố hàng loạt?