RMIT Việt Nam trao tặng học bổng trị giá hơn 27.5 tỉ đồng