Qualcomm “bí mật” hỗ trợ DN Việt sản xuất smartphone