Phạt Viettel 171 triệu đồng vì sai phạm trong cung cấp truyền hình trả tiền