Nokia tái cơ cấu để giành lại danh hiệu “vua điện thoại”