Những điều cần biết về chính sách thu hồi Samsung Galaxy Note 7 tại Việt Nam