Ngày hội Open Day – “Từ số 0 hóa thành Rồng” tại Aptech