Một số ứng dụng và game miễn phí cho iOS (16/07) tổng trị giá 72 USD