Mở hộp iPhone 7 đầu tiên về Việt Nam, giá gần 34 triệu đồng