Microsoft ra điện thoại Nokia 216 loại 2 SIM , giá khởi điểm 640.000 đồng