Lộ diện Galaxy A9 Pro phiên bản dành cho thị trường quốc tế