Lộ diện ảnh chính thức của Galaxy Note 7 với ba màu tuyệt đẹp