Lần đầu tại Việt Nam: Hãy để ví tiền của bạn ở nhà, chỉ cần đeo chiếc nhẫn này thôi