Khoảng 4 tháng nữa sẽ chốt phương án bán cổ phần FPT Shop