Khắc phục hai lỗi khó chịu của Prisma trên Android