Kết thúc giải đua tranh Cúp Asanzo “Âm vang sông Hàn”