iPhone 7 vàng hồng xuất hiện rõ nét với thiết kế tuy mới mà… cũ