iPhone 7 đã có bảng giá chính hãng, dự kiến bán từ 15/10