Internet phát triển lên đến 334,6 triệu tên miền trong Quý 2/2016