Huawei P9 và P9 Plus đạt 2,6 triệu đơn đặt hàng kể từ khi ra mắt