Hệ thống bán lẻ cho đặt hàng Galaxy Note 7 giá 19 triệu đồng