GE và Microsoft hợp tác đưa nền tảng Predix vào Azure