Galaxy S7 edge so găng Galaxy Note 7: Kẻ tám lạng, người nửa cân