FPT Shop: Hơn 5000 đơn hàng đặt mua trước Note 7, vàng gold chiếm ưu thế