FPT Shop: Hàng loạt smartphone, tablet giảm giá sâu