Đổi iPhone, Samsung cũ lấy… Samsung mới tại FPT Shop