Đây là “bí kíp” mà người dùng smartphone nào cũng nên thuộc nằm lòng.