Đặt trước Galaxy Note 7, nhận vé VIP tham gia Victoria’s Secret Show